Projekti

„RAZVOJ TESTA NA OSNOVI NUKLEINSKIH KISELINA ZA IDENTIFIKACIJU VRSTA KOJE UKAZUJU NA KVALITETU VODE“

Zaštita i obnavljanje visoke kvalitete slatkovodnih i morskih staništa jedno je od ključnih zadataka današnjice. U posljednjih nekoliko desetljeća EU je izdala više direktiva s ciljem sprječavanja daljnje degradacije kvalitete vode. Ove direktive nalažu da sve zemlje članice EU održavaju i vraćaju ekološki status svih vodnih tijela na ‘dobru’ razinu. Ekološko stanje vodnog tijela utvrđuje se ocjenom bioloških elemenata kakvoće (BQE), fizikalno-kemijskih parametara i hidromorfoloških elemenata kakvoće. Procjena BQE uključuje praćenje prisutnosti i brojnosti nekoliko skupina organizama kako bi se procijenila kvaliteta vode. Ove skupine uključuju fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, makrofite i ribe.

Cilj projekta je razviti neinvazivne testove temeljene na nukleinskim kiselinama za detekciju i kvantifikaciju specifičnih vrsta ili skupina od interesa s ciljem poboljšanja praćenja kvalitete vode.

Projekt „Razvoj testa na osnovi nukleinskim kiselinama za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitetu vode“, nositelja Labena d.o.o. i projektnog partnera Instituta Ruđer Bošković, financira Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj u okviru programa financiranja „Povećanje razvoja novih proizvoda koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (IRI2).

 

PROJEKTNE INFORMACIJE

Naziv projekta: Razvoj testa na osnovi nukleinskih kiselina za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitetu vode

Referentni broj: KK.01.2.1.02.0335

Voditelj i korisnik projekta: Labena d.o.o.

Projektni partner: Institut Ruđer Bošković

Ukupna vrijednost projekta: 3.347.095,56 EUR

Bespovratna sredstva EU: 2.521.679,20 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2020 – 01.12.2023.

 

 

Osoba za kontakt: Mario Dananić, mario.dananic@labena.hr, tel. +385 99 7044 700

PROJEKTNI PARTNER

Institut Ruđer Bošković

 

Znanstvenici IRB -u posljednjih godina intenzivno rade na razvoju novih metoda identifikacije mikroorganizama iz uzoraka okoliša, kako na razini pojedinačne stanice tako i ukupne DNA iz okoliša.

Kao partneri na projektu „Razvoj testa na osnovi nukleinskih kiselina za identifikaciju vrsta koje ukazuju na kvalitetu vode“ kontroliraju i validiraju rezultate i testove razvijene od strane nositelja projekta, te su zaduženi za provedbe klasičnog pristupa nadzora okoliša mjerenjem kemijskih parametara i primjenom mikroskopije te razvoj molekularnih alata za detekciju bakterija i fitoplanktona.

Tim istraživača i znanstvenika IRB s višegodišnjim iskustvom identifikacije mikroorganizama iz okoliša (dr.sc. Tanja Vojvoda Zeljko, dr.sc. Maja Marinović (do 05/2022), dr.sc. Nikola Baran (od 09/2022), Jelena Kosanvić, Marin Lovrić, Ivana Puček, Marija Mirosavljević, Andrea Čačković, Nives Matijaković i Damir Kralj) na projektu predvodi dr. sc. Sandi Orlić, viši znanstveni suradnik i stručnjak za mikrobiologiju, mikrobnu ekologiju i ekologiju vodenih ekosusutava.

 

MEDIJI O PROJEKTU

https://www.irb.hr/Novosti/Razvijamo-novi-test-za-utvrdivanje-kakvoca-voda

https://www.poslovni.hr/sci-tech/razvijaju-test-za-okolisnu-dnk-radi-odredivanja-vrsta-koje-otkrivaju-kvalitetu-vode-4313812

https://novac.jutarnji.hr/novac/aktualno/izlet-u-ekologiju-institut-ruder-boskovic-razvija-novi -test-za-analizu-kakvoce-vode-15187727

 

ZNANSTVENI RADOVI

Hanžek, N., Gligora Udovič, M., Kajan, K., Borics, G., Várbíró, G., Stoeck, T., Žutinić, P., Orlić, S., & Stanković, I. (2021). Assessing ecological status in karstic lakes through the integration of phytoplankton functional groups, morphological approach and environmental DNA metabarcoding. Ecological Indicators, 131, 108166. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108166

Kulaš, A., Gligora Udovič, M., Tapolczai, K., Žutinić, P., Orlić, S., & Levkov, Z. (2022). Diatom eDNA metabarcoding and morphological methods for bioassessment of karstic river. Science of The Total Environment, 829, 154536. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154536

Selak, L., Marković, T., Pjevac, P., & Orlić, S. (2022). Microbial marker for seawater intrusion in a coastal Mediterranean shallow Lake, Lake Vrana, Croatia. Science of The Total Environment, 849, 157859. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2022.157859

Selak, L., Osterholz, H., Stanković, I., Hanžek, N., Gligora Udovič, M., Dittmar, T., & Orlić, S. (2022). Adaptations of microbial communities and dissolved organics to seasonal pressures in a mesotrophic coastal Mediterranean lake. Environmental Microbiology, 24(5), 2282–2298. https://doi.org/10.1111/1462-2920.15924

powered by e-dna
adresa

Cebini 43, HR-10000 Zagreb