eDNAlabs tim na “Power of Microbes” simpoziju

U organizaciji Hrvatskog mikrobiološkog društva od 15. do 18. svibnja 2023 održan je, sedmi po redu, simpozij “Power of Microbes in Industry and Evironment” u Poreču sa ciljem jačanja međunarodnog znanstvenog povezivanja istraživačkih grupa, mladih istraživača i studenata.

Labena i eDNAlabs tim na Simpoziju su sudjelovali predavanjem “eDNA Detection: “A powerful tool for Monitoring Microbes in the Enironment” koje je sudionicima simpozija održala dr.sc. Lucija Markulin.

powered by e-dna
adresa

Cebini 43, HR-10000 Zagreb