eDNA Labs terenski rad u Podravju

Na temelju prethodnih izvještaja o prisutnosti i brojnosti vrsta, tim eDNA Labs proveo je terenske aktivnosti u regiji Podravje u Sloveniji s ciljem prikupljanja uzoraka vode i detekciji invazivnog bodljobradog raka u šljunčarama uz rijeku Dravu.

Cilj istraživanja bio je potvrditi prisutnost bodljobradog raka korištenjem molekularnih metoda, temeljenih na detekciji DNA iz okoliša pomoću ddPCR metode. Tim eDNA Labsa do sada je razvio molekularne testove za detekciju nekoliko vrsta slatkovodnih rakova, uključujući invazivnog bodljobradog raka (Faxonius limosus) i signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) te autohtonih vrsta plemenitog raka (Astacus astacus) i potočnog raka (Astropotamobius torrentium).

Bodljobradi rak (Faxonius limosus) je jedna od invazivnih vrsta rakov čija je prisutnost potvrđena u Sloveniji. Ova vrsta potječe iz Sjeverne Amerike i namjerno je unesena u Europu tijekom 19. stoljeća kako bi zamijenila autohtonog plemenitog raka (Astacus astacus), koji je bio desetkovan račjom kugom koju je donio drugi invazivni rak, Pacifastacus leniusculus. Kasnije se pokazalo da je ova akcija bila kontraproduktivna jer zbog malih dimenzija rakova, ova vrsta nije bila ekonomski zanimljiva, te je čak dodatno omogućila širenje račje kuge.

Danas, invazivni bodljobradi rak predstavlja prijetnju iz više razloga. Osim što je nositelj račje kuge (na koju je sam imun), ova vrsta se razmnožava i raste brže od autohtonih europskih rakova, te im konkurira za hranu i prostor što dovodi u opasnost stabilnost ekosustava.

Spinycheek crayfish
Bodljobradi rak
Jedno od nalazišta uz rijeku Dravu

 

powered by e-dna
adresa

Cebini 43, HR-10000 Zagreb