dr. sc. Lucija Markulin

Molekularni biolog sa višegodišnjim iskustvom rada u laboratorijima u Hrvatskoj i inozemstvu te korištenja širokog spektra tehnika molekularne biologije, razvoja i optimizacije metoda, analize podataka i korištenja bioinformatičkih alata. Odgovorna je za in silico dizajn molekularnih testova, prikupljanje podataka, razvoj molekularnih protokola za qPCR i NGS metode, optimizaciju laboratorijskih procesa te validaciju bioinfomartičkih alata.

powered by e-dna
adresa

Cebini 43, HR-10000 Zagreb