dr. sc. Iva Sabolić

Ekolog i biolog sa širokim iskustvom u području molekularne ekologije, genomike i bioinformatike. U ulozi bioinformatičara odgovorna je za procesiranje, kontrolu kvalitete i statističku analizu podataka dobivenih sekvenciranjem okolišne DNA. Pruža podršku izradom i implementacijom bioinformatičkih alata za analizu NGS i -omics podataka.

powered by e-dna
adresa

Cebini 43, HR-10000 Zagreb