U listopadu su članice eDNA Labs tima, Teja Muha i Lucija Markulin, posjetile Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” (IBISS), vodeću multidisciplinarnu znanstvenu instituciju u Srbiji specijaliziranu za biološke znanosti. Na poziv Stoimira Kolarevića, glavnog organizatora radionice, tim eDNALabs zajedno s članovima IBISS-a održao je intenzivnu trodnevnu radionicu o analizi DNA iz okoliša koja je obuhvatila sve korake od terenskog uzorkovanja do analize podataka.

Prvog dana radionice obavljeno je uzorkovanje vode na rijeci Gradac kod Valjeva. Ondje su eDNALabs tim i članovi IBISS-a zajedno prikupili uzorke vode za kasniju analizu eDNA. Istovremeno, IBISS tim je provodio tradicionalan monitoring ribljih populacija pomoću metode elektroribolova. Ovaj korak bio je važan kako bi se omogućila usporedba između rezultata dobivenih tradicionalnim metodama i rezultata eDNA analize.

Drugi dan bio je posvećen laboratorijskom radu, tijekom kojega su Teja Muha i Lucija Markulin sudionicima radionice demonstrirale korake ekstrakcije eDNA iz uzoraka vode i pripremu reakcija za detekciju specifičnih vrsta korištenjem ddPCR (digitalne PCR) tehnike. Tijekom demonstracije korišteni su posebno razvijeni eDNA Labs testovi za otkrivanje Thymallus thymallus (lipljen) i Salmo trutta (potočna pastrva).

Radionica je završila analizom rezultata ddPCR testova i usporedbom s rezultatima elektroribolova, nakon čega su predstavljeni eDNALabs projekti te razmatrane moguće buduće suradnje dvaju znanstvenih timova.

Na temelju prethodnih izvještaja o prisutnosti i brojnosti vrsta, tim eDNA Labs proveo je terenske aktivnosti u regiji Podravje u Sloveniji s ciljem prikupljanja uzoraka vode i detekciji invazivnog bodljobradog raka u šljunčarama uz rijeku Dravu.

Cilj istraživanja bio je potvrditi prisutnost bodljobradog raka korištenjem molekularnih metoda, temeljenih na detekciji DNA iz okoliša pomoću ddPCR metode. Tim eDNA Labsa do sada je razvio molekularne testove za detekciju nekoliko vrsta slatkovodnih rakova, uključujući invazivnog bodljobradog raka (Faxonius limosus) i signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) te autohtonih vrsta plemenitog raka (Astacus astacus) i potočnog raka (Astropotamobius torrentium).

Bodljobradi rak (Faxonius limosus) je jedna od invazivnih vrsta rakov čija je prisutnost potvrđena u Sloveniji. Ova vrsta potječe iz Sjeverne Amerike i namjerno je unesena u Europu tijekom 19. stoljeća kako bi zamijenila autohtonog plemenitog raka (Astacus astacus), koji je bio desetkovan račjom kugom koju je donio drugi invazivni rak, Pacifastacus leniusculus. Kasnije se pokazalo da je ova akcija bila kontraproduktivna jer zbog malih dimenzija rakova, ova vrsta nije bila ekonomski zanimljiva, te je čak dodatno omogućila širenje račje kuge.

Danas, invazivni bodljobradi rak predstavlja prijetnju iz više razloga. Osim što je nositelj račje kuge (na koju je sam imun), ova vrsta se razmnožava i raste brže od autohtonih europskih rakova, te im konkurira za hranu i prostor što dovodi u opasnost stabilnost ekosustava.

Spinycheek crayfish
Bodljobradi rak
Jedno od nalazišta uz rijeku Dravu